• 23 czerwca 2024

Trudno nie zgodzić się z tym, że osoby uważające odwyk alkoholowy za przykład najlepszej terapii skierowanej do osoby uzależnionej, nie mają wcale skłonności do przesady. Termin ten zazwyczaj jest wykorzystywany po to, aby opisać szereg zabiegów medycznych oraz psychologicznych, których głównym celem jest sprawienie, że osoba chora zyska szansę na powrót do normalnego życia. Oczywiście, o skuteczności odwyku przesądza przede wszystkim dostrzeżenie przez osobę uzależnioną tego, że jej problem jest rzeczywiście poważny.

Jak wygląda odwyk alkoholowy

Odwyk alkoholowy to termin często powtarzany, wiele osób nie ukrywa jednak tego, że trudno jest im powiedzieć, na czym rzeczywiście polega. Warto więc podkreślić, że wcale nie musi on odbywać się w ośrodku zamkniętym, choć rzeczywiście możemy spotkać się z twierdzeniem, zgodnie z którym właśnie w takim ośrodku przynosi on najlepsze rezultaty. Dzieje się tak dlatego, że pacjent może liczyć w ośrodku tego rodzaju nie tylko na cenne wsparcie medyczne, ale również na fachową pomoc psychologiczną, która wcale nie jest mniej istotna. Oczywiście, w domu może oczekiwać na wsparcie rodziny, niejednokrotnie okazuje się jednak, że nie jest ono wcale wystarczające.

Gdybyśmy starali się odpowiedzieć na pytanie o to, co jest najbardziej kluczowe dla powodzenia odwyku, z pewnością szybko doszlibyśmy do wniosku, że tak naprawdę liczy się przede wszystkim zrozumienie tego, na czym opiera się mechanizm uzależnienia. Nie można, tak naprawdę, uwolnić się od alkoholu, jeśli nie będzie to działanie świadome, wynikające z wewnętrznej potrzeby osoby, która wpadła w sidła nałogu. Po alkoholizmie pozostają nie tylko różne, często bardzo poważne choroby, ale również brak tego, co często określa się mianem umiejętności życiowych nawet, jeśli osoby uzależnione wcześniej je posiadały. W rezultacie samodzielne poradzenie sobie w społeczeństwie już po wyjściu z nałogu może okazać się tak skomplikowane.

lekarz podczas rozmowy z pacjentem

Jak przebiega odwyk alkoholowy?

Analizując odwyk alkoholowy szybko dostrzeżemy, że pierwszym jego etapem niezmiennie pozostaje detoks. To zresztą moment szczególny, często wspominany przez uzależnionych jako jedno z ich najgorszych doświadczeń. Wśród objawów, jakie najczęściej pojawiają się podczas detoksu najczęściej wymienia się drżenie mięśni występujące w parze z pobudzeniem nerwowym. Konieczne jest wówczas wprowadzenie leczenia farmakologicznego, aby przynajmniej częściowo uczynić ten czas znośniejszym. Pacjenci w czasie odwyku zwykle otrzymują odpowiednio dobrane leki uspokajające, lekarze nieustannie starają się uzupełniać braki zarówno w witaminach, jak i w mikroelementach. Kolejną częścią odwyku jest tak zwana terapia indywidualna, zwykle uzupełniana także o sesje grupowe. Na tym etapie uzależniony może zrozumieć, jak działa nałóg. Pacjent rozpoczyna też naukę funkcjonowania w społeczeństwie. Co ważne, spotkania terapeutyczne powinny być kontynuowane także wówczas, gdy osoba uzależniona zaczyna już życie poza ośrodkiem zamkniętym.

Najczęsciej odwiedzane