• 23 czerwca 2024

Terapia uzależnień to sprawdzony sposób wsparcia dla osób zmagających się z chorobą alkoholową, narkomanią i wieloma innymi uzależnieniami. Leczenie może być skuteczne bez względu na to, z jakim problemem zmaga się pacjent. Na czym polega jednak taka terapia i co powinna zrobić osoba, która chce z niej skorzystać?

Czym charakteryzuje się terapia uzależnień

Terapia uzależnień to szerokie spektrum działań, dzięki którym pacjenci mają szanse na powrót do normalnego życia po okresie trwania w nałogu. Jej znaczenie rośnie niemal z roku na rok. Nie może być jednak inaczej, skoro znakiem rozpoznawczym współczesności jest to, że mamy do czynienia z szeroką dostępnością wielu substancji psychoaktywnych. Uzależnienia nigdy jeszcze nie stanowiły tak dużego zagrożenia dla tak dużej grupy osób. Co warte podkreślenia, o uzależnieniach mówi się jako o problemie, który nie dotyka jedynie człowieka doświadczającego ich. Cierpi także cało jego otoczenie. Zwykle przykładem mającym uzmysłowić, jak poważny jest to problem, jest alkoholizm, nie da się jednak ukryć, że o każdym nałogu możemy powiedzieć, że jest równie niszczycielski. Co do tego, że uzależnienia trzeba leczyć, nikt nie ma już wątpliwości. Trudno jednak nie zauważyć tego, że sama terapia uzależnień nadal jest postrzegana jako zagadnienie dość kontrowersyjne. Często można spotkać się z jej krytyką powodowaną przede wszystkim wątpliwościami, co do jej skuteczności. Także osoby uzależnione często obawiają się leczenia uzależnienia. Przebywanie przez co najmniej kilka tygodni poza dobrze znanym otoczeniem, nie nastraja przecież przesadnie optymistycznie.

gruba ludzi sciskająca swoje dłonie na znak współpracy

Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie uzależnień stawia sobie za cel wyzwolenie pacjenta od tego czynnika, który doprowadził do uzależnienia. Oczekuje się więc, że po jej zakończeniu pacjent nie będzie już odczuwał potrzeby sięgania po substancję, od której do tej pory był uzależniony. Proces ten powinien też doprowadzić do znaczącej redukcji szkodliwych skutków nałogu. Oczekuje się także, że pacjent będzie w stanie znowu funkcjonować prawidłowo w świecie, który go otacza. Sama terapia bazuje na różnego rodzaju oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Niekiedy konieczne jest zastosowanie leczenia farmakologicznego, nawet w takich sytuacjach podkreśla się jednak, że jego rola jest jedynie pomocnicza. Leki znajdują zastosowanie przede wszystkim przy poważnych zaburzeniach nastroju, a także w początkowym okresie leczenia, gdy organizm nie może poradzić sobie z objawami odstawienia, a do tego jest poważnie wyniszczony. Kluczowe znaczenie mają jednak nie tyle leki, ile psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, treningi umiejętności oraz reprogramming, a więc uczenie pacjenta nowego zachowania i postaw, korzystnych dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Co ciekawe, coraz częściej elementem terapii uzależnień okazuje się być także hipnoza. Seans hipnotyczny może odkryć głębsze części świadomości pacjenta, a to sprawia, że dobry specjalista jest w stanie wzmocnić w nim motywacje do tego, aby skutecznie walczyć z potrzebą powrotu do nałogu.

Najczęsciej odwiedzane