Leczenie

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika iż 6 tygodniowe leczenie narkomanii nie przynosi pożądanego efektu minimalnym okresem zalecanym jest 3 miesięczna terapia. Sama detoksykacja organizmu trwa 4 tygodnie dopiero po tym czasie pacjent jest gotowy do podjęcia właściwej terapii

Leczenie w Klinice Kuźnia jest początkiem długiej podróży od detoksykacji po zapobieganie nawrotom. Każdy pacjent  w czasie leczenia jest objęty opieką lekarza internisty i psychiatry.Natomiast kadra terapeutów pomaga naszym pacjentom aby wyszli od nas z wiedzą i zestawem  umiejętności i narzędzi:

 

Oferujemy:

  •    Holistyczną terapię, która pomaga umysłowi, ciału i duszy,

  •    Nowe, zdrowe nawyki żywieniowe i fitness,

  •    Nowych i trzeźwych przyjaciół,

  •    Silne sieci wsparcia, które trwają całe życie.

 

Klinika Kuźnia jest kliniką stacjonarną, która leczy alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, uzależnienie od leków i uzależnienie od hazardu. Zajmujemy się również związanymi z tym problemami zdrowia psychicznego, które mogą pojawić się wraz z uzależnieniem, takimi jak zaburzenia odżywiania, depresja, lęk, zespół stresu pourazowego. Skuteczne leczenie uzależnień, w tym terapia alkoholowa oraz leczenie narkomanii najlepiej przeprowadzić w zacisznym i spokojnym ośrodku terapii stacjonarnej.

Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, która dotyka zarówno umysł jak i ciało, a abstynencja jest niezbędna do długotrwałego wyzdrowienia. Naszym celem jest leczenie tej choroby i pomoc pacjentom w odzyskaniu zdrowia dzięki intensywnemu, spersonalizowanemu programowi.

Nasz program leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków został starannie opracowany przez ponad 20 lat profesjonalnego, praktycznego doświadczenia. Nasz program leczenia przeprowadzi cię przez różne etapy typowego 4-tygodniowego pobytu – alkoholizm i 3 miesięcznego pobytu – narkomania.

 

 

 

Nasz program leczenia

Nasz program leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków został opracowany z 20 letnim doświadczeniem zawodowym przez zarządzająca zespołem terapeutycznym  Ewę Janiszewską .

Każdy pacjent jest dokładnie oceniany i zaopatrzony w zindywidualizowany plan leczenia. Dbamy o to, aby plan leczenia był spersonalizowany pod kątem konkretnych potrzeb każdej osoby, historii nadużywania substancji, stanu zdrowia i psychiki.

Nasz zespół specjalistów od uzależnień współpracuje, aby opracować zintegrowaną usługę leczenia, specjalistycznych terapii i uzupełniających terapii dla każdego pacjenta.Oprócz klasycznej terapii, naszym pacjentom oferujemy również pracę metodą Recall Healing®/ Totalna Biologia® . Jest to metoda terapeutyczna, która zakłada, że nasze problemy zdrowotne lub przejawiane przez nas patologiczne zachowania (w tym nadużywanie substancji psychoaktywnych) są wynikiem biologicznego programowania. Zgodnie z tą koncepcją funkcjami naszego ciała (np. oddychaniem, reakcją na bodźce otoczenia)  zawiaduje automatyczny mózg, który można porównać do komputera nieustannie analizującego ogromną ilość informacji, w celu utrzymania stanu wewnętrznej równowagi.

Oprogramowanie owego komputera dziedziczymy po naszych przodkach, ale pewne programy powstają także w czasie naszego życia (w tym również w okresie płodowym). Wszystkie te programy w sposób nieświadomy mogą wywoływać reakcje naszego organizmu, które są niezależne od naszej woli (w tym pewne zachowania).

Chociaż rolą automatycznego mózgu jest zachowanie nas przy życiu, to czasem z różnych powodów (np. przeciągającej się lub silnej sytuacji stresowej) zawodzi i egzekwuje zapisane w nim programy w sposób, który prowadzi do niechcianych przez nas problemów dotykających naszego ciała lub umysłu.

Zadaniem konsultanta metody Recall Healing®/ Totalna Biologia® jest pomoc danej osobie w odnalezieniu biologicznych programów, które leżą u źródeł problemu, który ją dotknął oraz w ich zmianie (reprogramowaniu) tak, aby przywrócić ciało i umysł do stanu pożądanej równowagi

 

 

 

Leczenie uzależnień 12 kroków  

Leczenie uzależnienia od alkoholu i narkotyków jako pierwotnej, przewlekłej choroby, a abstynencja od tych substancji zmieniających nastrój jest uważana za niezbędną do całkowitego i długotrwałego wyzdrowienia. Łączymy leczenie medyczne z programem 12 kroków, a także terapię behawioralną poznawczą i inne oparte na dowodach terapie.

Jest to jedno z najbardziej udanych i uznanych metod leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu w północnej Europie i Ameryce Północnej oraz w wielu innych częściach świata.

 

 

 

ETAPY TERAPII

Etap 1 – Nawiązanie wstępnego kontaktu

Etap 2 – Wzbudzenie motywacji do zmiany i leczenia

Etap 3 – Rozpoznanie problemów życiowych i ich związku z nałogiem

Etap 4 – Leczenie

Etap 5 – Terapia pogłębiona

PROGRAM LECZENIA

1 tydzień: MOTYWACJA DO LECZENIA

Celem jest uznanie własnego uzależnienia i powstrzymywaniem się od używania środków psychoaktywnych. Zrozumienie uzależnienia i zasad terapii, rozpoznanie bezsilności wobec alkoholu/narkotyków. Wspieranie wczesnej abstynencji  oraz zmiana tożsamości uzależnionego pacjenta.

2 tydzień: PSYCHOEDUKACJA – CECHY CHOROBY

Celem jest poznanie mechanizmów uzależnienia. Praca nad zmianą mechanizmu nałogowego regulowania uczuć, a także rozbrajaniem mechanizmu iluzji i zaprzeczania, zmiana mechanizmu rozdwojonego „JA” oraz zmiana zachowań w sytuacjach społecznych pacjenta.

3 tydzień: MECHANIZMY UZALEŻNIENIA

Celem na ten tydzień jest wycofywanie się z sytuacji wysokiego ryzyka, naprawianie szkód spowodowanych przez używanie środków psychoaktywnych, uczenie się umiejętności zapobiegania nawrotom, rozwiązywanie problemów osobistych oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

4 tydzień: PRACA NAD TOŻSAMOŚCIĄ PACJENTA

Celem jest rozwijanie umiejętności zadaniowych, zmiana tendencji autodestrukcyjnych, zmiana destrukcyjnych form relacji z otoczeniem oraz budowanie pozytywnej wizji własnej osoby i życia.

PLAN DNIA

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8:00 Śniadanie
9:00 -12:00 Terapia grupowa, warsztaty terapeutyczne, psychoedukacja.
13:00 Obiad
15:00-17:00 Terapia grupowa, warsztaty terapeutyczne, treningi
17:00-18:00 Czas osobisty, konsultacje indywidualne z terapeutą, pisanie prac.
18:00 Kolacja
18:30 Zajęcia integracyjne
20:00 Czas wolny

SOBOTA

8:00 Śniadanie
9:00-12:00 Terapia grupowa, warsztaty terapeutyczne, psychoedukacja
13:00 Obiad
14:00-17:00 Rozmowy indywidualne z terapeutą, praca własna, zajęcia integracyjne
18:00 Kolacja
18:30 Zajęcia integracyjne
21:00 Czas wolny, relaksacja, oglądanie filmów

NIEDZIELA

9:00 Śniadanie. Po śniadaniu – czas wolny, odwiedziny, dla chętnych zwiedzanie okolicy
14:00 Obiad. Po obiedzie czas wolny, odwiedziny, spacery.
18:00 Kolacja. Po kolacji czas wolny, basen

 

Zarezerwuj swój pobyt

chcę przyjechać